Vstup na stránky je povolen pouze osobám starším 18-ti let Prosíme potvrďte, že vám je více než 18 let.

Obchodní podmínky

 


 1. Základní údaje

Provozovatel / Dodavatel:

Work Golf Beer, s.r.o.
Světova 523/1
180 00 Praha 8
IČO: 08025681
DIČ: CZ08025681
Číslo účtu: 115-9642440287/0100
Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze (oddíl C.311758)

+420 601 015 416
info@pivnizasilka.cz

2. Nákup a objednávka zboží

Provozovatel prohlašuje a dává na vědomí, že návštěva stránek www.pivnizasilka.cz a objednání či prodej alkoholických nápojů osobám mladších 18 let je zakázán. 

Každý, kdo navštíví tyto internetové stránky je zákazníkem a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito obchodními podmínkami, nepoškozovat dobré jméno a práva provozovatele. K návštěvě stránek a otevření prezentace je oprávněna pouze fyzická osoba, jež dovršila 18 let věku.

Nákup probíhá výběrem jednoho z aktuálních předplatných, vyplněním osobních údajů a stisknutím tlačítka „Zaplatit“. Zákazník tímto zároveň prohlašuje, že je starší 18 let. Ceny jsou aktuální v momentě uskutečnění objednávky. Obrázky všech piv a lahví jsou ilustrativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu. Dodavatel si vyhrazuje právo obsah zásilky kdykoliv změnit a to především z logistických důvodů při nedoručení dodávky včas od pivovarů. K dokončení objednávky je potřeba, aby zákazník uvedl své kontaktní údaje pro účely odeslání zboží. Veškeré objednávky, které jsou zakončeny kliknutím na tlačítko „Zaplatit“, jsou závazné. Zákazník tímto potvrzuje, že byl seznámen s obchodními, platebními a reklamačními podmínkami. Zákazník po objednání obdrží potvrzovací email, jehož doručením dochází k uzavření kupní smlouvy.

3. Platba a doprava zboží

platba je možná následujícími způsoby:

•platba platební kartou, elektronickou peněženkou Gopay nebo přes online platební tlačítko internetového bankovnictví vybraných bank (technické řešení zajištuje platební brána společnosti Gopay) nebo bankovním převodem na účet provozovatele

doprava je možná následujícími způsoby:

• DPD – balík do ruky (dodavatel transportu se může měnit). K expedici zboží dochází zpravidla poslední týden v měsíci, jež předchází měsíci doručení zásilky. Přesné datum dodání nelze deklarovat, v případě zdržení objednávky o více něž prvních 10 pracovních dnů v měsíci doručení, dodavatel podá na dotázání informaci o důvodu zdržení, případně o možném urychlení vyřízení objednávky.

• Při dodávce zboží, která obsahuje alkoholické nápoje a tabákové výrobky, prostřednictvím přepravní společnosti, bude na zásilce uvedeno, že tuto je oprávněna převzít pouze osoba starší 18 let. Pracovník přepravní společnosti zásilku předá adresátovi jen v případě, že mu tento prokáže, že údaj o věku Kupujícího odpovídá skutečnosti (např. OP nebo jiným dokladem).
• Při dodání zboží formou osobního odběru se Kupující zavazuje prokázat na požádání Prodávajícímu, že je osobou starší 18 let. V opačném případě se považuje kupní Smlouva za zrušenou a zboží se vrátí Prodávajícímu.

4. Ochrana osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů, tedy jakýchkoliv údajů, týkajících se určeného nebo určitelného fyzického subjektu, je dobrovolné. Kupující s jejich poskytnutím a zpracováním pro účely objednávky souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám, slouží výhradně pro potřeby evidence a vyřízení objednávek či k informování o novinkách na webu pivnizasilka.cz.

5. Trvanlivost a reklamace

Dodavatel neručí za trvanlivost žádného zboží. Trvanlivost jednotlivých piv v zásilce je rozdílná a bývá uvedena na obalu od výrobce. Zásilka může obsahovat piva jejiž doba exspirace je omezená a při nesprávném skladování může dojít k jejímu znehodnoceni. Zpravidla piva v zásilce vydrží 1-3 měsíce při uchovávání v suchu, chladu do 8˚C a tmě. V případě, že si je dodavatel vědom o pivě v zásilce, které je výrazně náchylnější na zkázu než je běžně deklarované, je zákazník informován v předstihu na webu pivnizasilka.cz  nebo Facebookovém profilu Pivni Zásilka. Zákazník má povinnost od přepravce převzít zásilku do 24 hodin od mailového, telefonního či SMS upozornění a okamžitě ji uložit do chladného prostředí s teplotou do 8˚C a tmy (zpravidla lednice). V případě, že zákazník nebyl k zastižení či nereagoval na výzvu k doručení zásilky a tudíž nepřevzal zásilku do 24 hodin od předání přepravci, nenese dodavatel žádnou odpovědnost za trvanlivost zboží. V případě, že dopravce je nucen pro nereagování příjemce zásilky vrátit zboží odesílateli, dodavatel není opětovně povinen zásilku odeslat na žádost zákazníka. Dodavatel v tomto případě může požadovat po zákazníkovi opětovné zaplacení částky odpovídající jedné pivní zásilce za znovu odeslání. Reklamaci lze uplatnit v případě, že je obsah zásilky znehodnocen mechanickým poškozením během transportu. Reklamace bude po nahlášení telefonem nebo emailem vyřešena pro maximální spokojenost zákazníka. Reklamované zboží je nutné fotograficky doložit a na vyžádání dodavateli předložit. Zboží není možné vrátit do 14 dnů bez udání důvodu s odkazem na § 1837 písm. d) a e) zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Reklamaci nelze uplatnit na zboží, které bylo zjevně nevhodně skladováno. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne uplatnění. Po této lhůtě má zákazník automaticky právo na nové balení poškozeného piva do ceny reklamovaného zboží nebo na vrácení peněz. U nového balení běží nová doba trvanlivosti. Reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

6. Dodržování hygienických předpisů

Provozovatel portálu pivnizasilka.cz prohlašuje, že jsou piva skladovány tak, jak uvádí jejich výrobce.

7. Zrušení objednávky dodavatelem

Zrušení objednávky dodavatelem je možné pouze v těchto výjimečných případech: •zboží není na skladě •neproběhla platba za zboží •objednávka je falešná O zrušení objednávky je zákazník informován.

8. Závěrečná ustanovení

Provozovatel portálu pivnizasika.cz a dodavatel si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek. Ty vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění. Objednávky podané před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.