Vstup na stránky je povolen pouze osobám starším 18-ti let Prosíme potvrďte, že vám je více než 18 let.

Podklášterní pivovar Třebíč

Restaurační pivovar

Podklášterní pivovar Třebíč

trebic_05V Třebíči i jejím okolí se pivo vařilo od nepaměti. Již od založení Třebíče, která byla významnou osadou klášterní, bylo součástí práv měšťanů i právo pivo vařiti a prodávati. Třebíč se od roku 1277 se stává městečkem listinou danou opatem Martinem měšťanu Heřmanovi. Mladý král Ladislav udělil Třebíči výnosné právo mílové r. 1454, čímž měšťany třebíčské chránil do budoucnosti před nebezpečím soutěží. Městu samému tak zaručil slušný příjem. Jednak z poplatků z várek, jednak aktivní účastí na právu várečném.

pivovar_trebic_urban_budovaBohužel po staletích vaření piva ve městě dochází po 2. světové válce ke znárodnění třebíčského pivovaru a začlenění do „národního podniku“. V době reálného socialismu se nehledělo na tradice, ale spíše na kvantitu výroby a její zjednodušení. Třebíčský pivovar se začleňuje postupně pod různé organizační složky. Podléhá „socialistickému plánovanému hospodářství“ a postupně chátrá. V roce 1972 dochází k uzavření třebíčského pivovaru a následně k jeho zbourání, na jeho místě dnes stojí obchodní dům.

Po 40-ti letech však na mnohaletou tradici vaření piva v tomto městě opět navázal svým otevřením Podklášterní pivovar URBAN, jež je umístěn v objektu historického zámeckého Lihovaru.

pivovar_trebic_urban__37_Pivovar je vybudován v původních budovách sladovny a bramborárny, které v letech 2011 a 2012 byly kompletně zrekonstruovány a dostavěny. Na opravy přispěly i dotace z fondů Evropské unie. Na jaře 2012 byla nainstalována technologie mini-pivovaru. Kompletní dodávku zajistil pan Ing. Josef Krýsl, původně sládek z Plzeňského Prazdroje, který se pivu věnuje již více než 30 let. Patří mezi přední české odborníky na dodávku technologií i na výrobní postupy a receptury. S panem Krýslem nadále pivovar spolupracuje na nových recepturách, vylepšování postupů a trvalém udržování všech technologií.

trebicKontakt:

www.pivovar-trebic.cz

Facebook

Twitter