Vstup na stránky je povolen pouze osobám starším 18-ti let Prosíme potvrďte, že vám je více než 18 let.

Radniční pivovar Jihlava

Restaurační pivovar

Radniční pivovar Jihlava

web-1988Pivovar se nachází v prostorách původně ranně gotického domu ze 70. let 13. století na půdoryse rozsáhlého dvorce s opevněním. V minulosti to byl významný právovárečný dům se třemi patry sklepů, která byla užívána ke skladovacím, ale i k bezpečnostním účelům. Při velkém požáru města v roce 1525 dům zcela vyhořel – toto připomínají částečně zčernalé klenby. Mezi nejcennější části patří gotické kamenné oblouky charakterizující bývalé podloubí na náměstí a kamenné lomy u vstupu do pivnice.

Novodobá historie Jihlavského radničního právovárečného pivovaru se začala psát roku 2011, kdy vznikla akciová společnost, jejímž cílem bylo vytvořit v rámci Jihlavy a regionu Vysočina jeden z originálních produktů, kterým by se kraj Vysočina mohl taktéž prezentovat. Pivovar byl vybudován v budově radniční restaurace, která je majetkem Statutárního města Jihlavy. Místo vybudování pivovaru bylo mimo jiné vybráno i na základě spojení historie města s moderní produkcí originálního produktu.

img_2047aaV pivovaru se vyrábí originální nefiltrované, nepasterizované pivo, které se sládci snaží vylepšovat stále novými technologiemi, aby mohli nabídnout co nejzajímavější a nejchutnější produkt.

Vlastní provoz, viditelný návštěvníkům prostřednictvím zasklené stěny v Radniční pivnici, se stává ze tří základních technologií – vaření piva (varna), kvašení (spilka) a ležáckého sklepa. Celý projekt produkce Jihlavského radničního právovárečného pivovaru žije v součinnosti s Radniční restaurací, ve které produkty z pivovaru prodává a se kterou sdílejí společné prostory. web-1921Ty jsou mimochodem bohatě zdobené výjevy z klanění tří králů a jejich historickými znaky – Čechy, Morava, Slezsko a panovník Ferdinand Habsburský.

Pivovar svojí činností přesahuje hranice města a v regionu se také podílí na kulturních akcích, jako jsou například jazzové koncerty na klubové scéně Radničního pivovaru, nebo každoroční festival minipivovarů – Jihlavské pivní pábení.

Kontakt:jihlava

www.radnicni-jihlava.cz

Facebook