Vstup na stránky je povolen pouze osobám starším 18-ti let Prosíme potvrďte, že vám je více než 18 let.

Únětický pivovar

Minipivovar

Únětický pivovar

Únětický pivovar byl postaven a založen pravděpodobně již v roce 1710, což se usuzuje podle letopočtu, který je vytesán v základovém pilíři v prostorách sladovního humna. Avšak první ověřená zmínka o únětické výrobě piva pochází už z roku 1557. Ve starých kronikách se píše, že tehdy dobré pivo vařili i kanovníci v Úněticích.

Vlastníkem pivovaru byla téměř po celou dobu jeho fungování Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze. Ta jej však neprovozovala, ale většinu času pouze pronajímala. K největšímu rozmachu došlo v druhé polovině 19. století, kdy se dlouhodobým nájemcem stal sládek Alexandr Kottler, který zde podnikal 32 let. Podle dostupných záznamů o výrobě v deseti pivovarech smíchovského okresu z roku 1897, byly Únětice třetím největším pivovarem a jeho roční výroba dosahovala 21 600 hektolitrů. Průměrný výstav (=celková produkce) činil tou dobou zhruba 7 000 hl piva za rok a už tehdy zde byl využíván parostrojní pohon.

unetice2Sílící tlak konkurence na začátku 20. století způsobil pivovaru problémy, kdy pokles popularity zpečetil i fakt, že pivovar je umístěn mimo průmyslovou část Prahy. Ačkoliv poválečná a prvorepubliková léta byla sice o něco pozitivnější, z první světové války se závod už plně nevzpamatoval (v posledním válečném roce uvařil jenom 2 026 hl). Další rána přišla s protektorátem a kolem roku 1942 byl pivovar zakonzervován. Po úmrtí nájemce J. Fiedlera (1943) podnik přebrala jeho žena Olga a dcera Marie, které po roce 1945 činnost pivovaru překvapivě rychle obnovily a technologicky jej zmodernizovaly. Rokem 1948 ovšem Metropolitní kapitule u sv. Víta skončilo vlastnictví a do Únětic bylo dosazeno vedení ze smíchovského Staropramenu. Pivovar byl sice ještě zapojen do svazku Rakovnicko-kladenských pivovarů, ale v březnu 1949 došlo k znárodnění a tím definitivně ukončil výrobu (s finálním výstavem 375 hl). Prostory pak ještě chvíli fungovaly jako sekundární sklady Smíchovského pivovaru, v roce 1951 však byly také uzavřeny.

Na jaře 2011 se však po 62 letech podařilo výrobu piva obnovit. Abychom byli konkrétní, tak v březnu 2010 se pod managementem manželů Tkadlecových začal připravovat projekt na znovuzrození Únětického pivovaru.  V září byla založena akciová společnost Únětický pivovar, která v listopadu 2010 odkoupila objekt od společnosti Primo k. s., která zde provozovala sklad mléčných výrobků. Stavební úpravy začaly bezprostředně poté, přičemž budovu bylo nutné adaptovat na dnešní legislativní a technologické požadavky výroby piva. Dobrá zpráva je, že se současně povedlo zachovat původní atmosféru celého objektu. Díky podpoře přátel Únětického pivovaru a obce Únětice mohla být 4. dubna 2011 zahájena instalace nové technologie. Dodavatelem celého vybavení je česká společnost Destila. První várka Únětického piva byla uvařena 15. května a 11. června se slavnostně otevřelo a byla zahájena distribuce piva.

Během relativně krátké doby se podařilo najít pro Únětické pivo odbytiště nejen v blízkém okolí, ale také v Praze, kde se čepuje v nemálo hospodách. Na jaře roku 2012 byla výroba rozšířena (instalace dalších kvasných kádí na spilce a ležáckých tanků) a otevřel se i zrekonstruovaný Pivovarský výčep s teplou kuchyní a pivem přímo z tanku. Dále je možné se zúčastnit exkurse po výrobně.  Hned v prvním roce provozu se Únětickému pivu dostalo několika ocenění – v anketě Sdružení přátel piva zazářila Únětická dvanáctka s cenou Skokan roku a umístila se zároveň na 3. místě mezi dvanáctistupňovými pivy. Další cena pak putovala manželům Tkadlecovým od vydavatele časopisu Pivo, Bier and Ale jako osobnost roku v kategorii „Pivovar s výstavem do 10 tis hl“.

K pivovaru patřil historicky také rybník západně od obce, odkud pivovar v zimě získával led. Ten byl pak uchováván v chladící místnosti umístěné pod strání poblíž zadního vjezdu do objektu. Místnost o rozměrech 8 x 25 m byla skladištěm ledu vždy minimálně jeden rok. Vodu pro výrobu piva pivovar čerpal ze studně poblíž zmíněné lednice. Další zdroj vody, zejména užitkové, byl čerpán z nedalekého rybníka, odkud do podniku vedlo dřevěné potrubí.

uneticky pivovar interierDnes se v Úněticích vaří desítka, dvanáctka a občas také Únětický speciál, např. Vánoční polotmavý speciál 13°, Masopustní černá 11° a Posvícenské žitné pivo. Pivovar si zakládá na poctivé výrobě založené na pouze pivovarských surovinách českého původu. Slad je dodáván malou rodinnou sladovnou, ve které je vyráběn tradičním způsobem na humnech, s velkým podílem ruční práce. Chmel pochází ze žatecké oblasti – jde o světoznámý poloraný červeňák, bohatý na tříslovinové látky. Únětické pivo se vyrábí klasickou technologií. Dvourmutový varní postup, individuálně vedené hlavní kvašení a zrání piv – vše pod neustálou kontrolou vrchního sládka. Konečná úprava piva je založena pouze na fyzikálních metodách (filtraci) – tedy bez použití jakékoliv chemie, bez pasterizace a ředění piva vodou.

Motto: „Naším posláním je vždy vařit poctivé a dobré pivo.“

unetickypivovarKontakt:

www.unetickypivovar.cz

Facebook