Vstup na stránky je povolen pouze osobám starším 18-ti let Prosíme potvrďte, že vám je více než 18 let.

Slavkovský pivovar

Minipivovar

Slavkovský pivovar

Únětický pivovar byl postaven a založen pravděpodobně již v roce 1710, což se usuzuje podle letopočtu, který je vytesán v základovém pilíři v prostorách sladovního humna. Avšak první ověřená zmínka o únětické výrobě piva pochází už z roku 1557. Ve starých kronikách se píše, že tehdy dobré pivo vařili i kanovníci v Úněticích.

Vlastníkem pivovaru byla téměř po celou dobu jeho fungování Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, která jej však neprovozovala, ale většinu času pouze pronajímala. K největšímu rozmachu došlo v druhé polovině 19. století, kdy se dlouhodobým nájemcem stal sládek Alexandr Kottler, který zde podnikal 32 let. Podle dostupných záznamů o výrobě v 10 pivovarech smíchovského okresu z roku 1897, byly Únětice třetím největším pivovarem a jeho roční výroba dosahovala 21 600 hektolitrů (průměrný výstav činil tou dobou zhruba 7 000 hl piva za rok) a už tehdy zde byl využíván parostrojní pohon.

Sílící tlak konkurence na začátku 20. století ale způsobil pivovaru problémy, kdy ustrnutí popularity zpečetil i fakt, že pivovar je umístěn mimo průmyslovou část Prahy. Ačkoliv poválečná a prvorepubliková léta byla sice o něco pozitivnější, z první světové války se závod už nevzpamatoval (v posledním válečném roce 1916-17 uvařil jenom 2 026 hl). Další rána přišla s protektorátem a kolem roku 1942 byl pivovar zakonzervován. Po úmrtí nájemce J. Fiedlera (1943) podnik přebrala jeho žena Olga a dcera Marie, které po roce 1945 činnost pivovaru překvapivě rychle obnovily a technologicky jej zmodernizovaly. Rokem 1948 ovšem Metropolitní kapitule u sv. Víta skončilo vlastnictví a do Únětic byla dosazeno vedení ze smíchovského Staropramenu. Pivovar byl sice ještě zapojen do svazku Rakovnicko-kladenských pivovarů, ale v březnu 1949 došlo k znárodnění a tím definitivně ukončil výrobu (s finálním výstavem 375 hl). Prostory pak ještě chvíli fungovaly jako sekundární sklady Smíchovského pivovaru, v roce 1951 však byly také uzavřeny.

unetice2Na jaře 2011 se však po 62 letech podařilo výrobu piva obnovit. Abychom byli konkrétní, tak březnu 2010 se pod managementem manželů Tkadlecových začal připravovat projekt na znovuzrození Únětického pivovaru.  V září byla založena akciová společnost Únětický pivovar, která v listopadu 2010 odkoupila objekt od společnosti Primo k. s., která zde provozovala sklad mléčných výrobků. Stavební úpravy začaly bezprostředně poté, přičemž budovu bylo nutné adaptovat na dnešní legislativní a technologické požadavky výroby piva. Dobrá zpráva je, že se současně povedlo zachovat původní atmosféru celého objektu. Díky podpoře přátel Únětického pivovaru a obce Únětice mohla být 4. dubna 2011 zahájena instalace nové technologie. Dodavatelem celého vybavení je česká společnost Destila. První várka Únětického piva byla uvařena 15. května a 11. června se slavnostně otevřelo a byla zahájena distribuce piva.

Během relativně krátké doby se podařilo najít pro Únětické pivo odbytiště nejen v blízkém okolí, ale také v Praze, kde se čepuje v nemálo hospodách. Na jaře roku 2012 byla výroba rozšířena (instalace dalších kvasných kádí na spilce a ležáckých tanků) a otevřel se i zrekonstruovaný Pivovarský výčep s teplou kuchyní a pivem přímo z tanku. Dále je možné se zúčastnit exkurse po výrobně.  Hned v prvním roce provozu se Únětickému pivu dostalo několika ocenění – v anketě Sdružení přátel piva zazářila Únětická dvanáctka s cenou Skokan roku a umístila se zároveň na 3. místě mezi dvanáctistupňovými pivy. Další cena pak putovala manželům Tkadlecovým od vydavatele časopisu Pivo, Bier and Ale jako osobnost roku v kategorii „Pivovar výstavem do 10 tis hl“.

K pivovaru patřil historicky také rybník západně od obce, odkud pivovar v zimě získával led. Ten byl pak uchováván v chladící místnosti umístěné pod strání poblíž zadního vjezdu do objektu. Místnost o rozměrech 8 x 25 m byla skladištěm ledu vždy minimálně jeden rok. Vodu pro výrobu piva pivovar čerpal ze studně poblíž zmíněné lednice. Další zdroj vody, zejména užitkové, byla čerpána z nedalekého rybníka, odkud do podniku vedlo dřevěné potrubí.

Únětické pivo se vařilo světlé i černé a bylo expedováno jak v sudech, tak v jednotlivých lahvích a točilo se v únětických hostincích u Landů a u Kejmarů.

Dnes se v Úněticích vaří desítka, dvanáctka a občas také Únětický speciál, např. Vánoční polotmavý speciál 13°, Masopustní černá 11° a Posvícenské žitné pivo. Pivovar si zakládá na poctivé výrobě založené na pouze pivovarských surovinách českého původu. Slad je dodáván malou rodinnou sladovnou, ve které je vyráběn tradičním způsobem na humnech, s velkým podílem ruční práce. Chmel pochází ze žatecké oblasti- jde o světoznámý poloraný červeňák, bohatý na tříslovinové látky. Únětické pivo se vyrábí klasickou technologií. Dvourmutový varní postup, individuálně vedené hlavní kvašení a zrání piv – vše pod neustálou kontrolou vrchního sládka. Konečná úprava piva je založena pouze na fyzikálních metodách (filtraci) – tedy bez použití jakékoliv chemie, bez pasterizace a ředění piva vodou.

Pivovar nabízí také hospodu, kde lze něco malého sníst a vlastní exkurze.

Motto:
„Naším posláním je vždy vařit poctivé a dobré pivo.“


zichovec_logo_finalKontakty:

www.bukovar.cz

Facebook